Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Revízie kanalizačných zariadení vrátane kamerových videozáznamov, skúšky vodotesnosti kanalizačných zariadení.

poslať správu
poslať správu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Adresa Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra


Zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov.
Čistenie a odvedenie odpadových vôd. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - vývoz splaškov zo žúmp a ich následné čistenie v ČOV.
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti.
Zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou.

Pobočky Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Kontakt Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Intermet:
Telefón: 037 / 694 93 02, 037 6949 202
FAX: 037 / 773 31 25, 037 6949 299
Produkty a služby v CzechTrade

Reverzná osmóza Reverzná osmóza
Dodávame prístroje na úpravu vody procesom reverzná osmóza. Reverzná osmóza je ...

Mulčovacie sekačky Mulčovacie sekačky
Mulčovanie je nový trend, ktorý sa presadzuje pri ošetrovaní verejných ...

SlovakiaTrade > Výstavba a nehnuteľný majetok > Zariadenie nehnuteľností > Kúrenie > Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.